Shopping Cart (0)
My Account

Shopping Cart
SELECTBIO Conferences 3D-Bioprinting, Biofabrication, Organoids & Organs-on-Chips Asia 2022

Tiantian Kong's BiographyTiantian Kong, Associate Professor, Shenzhen University

Tiantian Kong Image

Add to Calendar ▼2022-10-06 00:00:002022-10-07 00:00:00Europe/London3D-Bioprinting, Biofabrication, Organoids and Organs-on-Chips Asia 20223D-Bioprinting, Biofabrication, Organoids and Organs-on-Chips Asia 2022 in Tokyo, JapanTokyo, JapanSELECTBIOenquiries@selectbiosciences.com